"Csak a változás állandó"
(Hérakleitosz)
rácsos m.jpg
Magunkról
A Fedezet Kft. jogelődjét, a Fedezet Bt.-t az Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) néhány építész és közgazdász kutató munkatársa alapította 1991-ben. A társaság főtevékenysége az alapítók képzettségének, elméleti és gyakorlati ismereteinek megfelelően az építésügy területére irányult és ez így van ma is. A konkrét feladatok az eltelt időszakban azonban változtak. Új igények, új feladatok léptek a régiek helyébe. Folyamatosan változtak (és változnak) az építésügyi jogszabályok és egyre több probléma jelentkezik a jogalkalmazás terén. Bonyolult szabályok között kell dolgozni az építtetőnek, de a jogalkalmazónak is. A központi jogszabályok mellett mind nagyobb jelentőségűek lettek a helyi építési szabályok.

Ilyen jogi környezetben kell az építtetőknek megfelelő telepítési helyet keresni. Ami nem könnyű feladat. Mindezek a nehézségek felértékelték a telephely keresési tevékenységet. Társaságunk egyik legfontosabb tevékenységévé vált a telekommunikációs cégek megbízására végzett telephelykeresés, amely széleskörű jogszabályi ismereteket és gondosan megválasztott kommunikációs technikákat is igényel. Továbbá az elkészített tervek alapján az elektronikus hírközlési építmények engedélyeztetési folyamatának lebonyolítása.
- A telephelykereső tevékenység azt követően kezdődik, hogy a telekommunikációs cégek meghatározzák azt a szűkebb vagy tágabb telepítési körzetet, ahol a bázisállomást el kell helyezni. Az akvizíció feladata pedig az, hogy „megszerezze” e körzetben a megfelelő helyet, a megfelelő ingatlant. A „megszerzés” leggyakrabban bérleti szerződés, földhasználati szerződés vagy adás-vételi szerződés létrehozását jelenti. Az akvizíció nem más, mint e szerződések létrehozására irányuló gazdasági tevékenység.

- A megfelelő telephely egyrészt műszaki megfelelőséget, másrészt gazdasági és jogi megfelelőséget jelent. A helykereső feladata, hogy olyan helyet találjon, amely megfelel a Megbízó műszaki és gazdasági kritériumainak, és ahol az ingatlan tulajdonosával a szükséges jogviszony létrehozható. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a bázisállomás az adott helyen megépíthető legyen, az esetleg szükséges építési engedélyezés során ne ütközzünk jogi akadályba.

- A helyi építési szabályozás sok esetben gondot okoz a telephelykeresés során, ugyanis különböző vélt vagy valós helyi érdekekre hivatkozva olyan helyi rendeletek születnek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a bázisállomásoknak olyan telephelyet lehessen találni, amely a szükséges távolságban – nem messzebb és nem közelebb - van a többi kapcsolódó állomáshoz és a mobiltelefon szolgáltatást igénybevevő előfizetőkhöz. Ilyen esetekben szükséges a helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezni a települési önkormányzatok képviselő-testületeinél.

- Az utóbbi években az építésügyi és kapcsolódó jogszabályok nagymértékben megváltoztak, s e változási folyamatnak még ma sem látható a vége. E változással sem az építtetők, de a hatóságok egy része sem tud lépést tartani. Hiányzik az egységes jogalkalmazás. Mindebből következően szükséges, hogy az építtetőknek szakmai tanácsot adjunk az építésügyi hatósági, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez kapcsolódó szakhatósági eljárások szabályairól és tartalmi követelményrendszeréről.

- Az elektronikus hírközlési építmények megvalósításának, fennmaradásának, bontásának engedélyezése ismét a hírközlési hatóság (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) hatáskörébe kerül. Nemcsak a bázisállomásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások tartoznak ide, hanem az utóbbi időben megsokasodott optikai kábelek elhelyezésének engedélyezése is.
Vállalkozunk rádiótelefon bázisállomások helyszínkeresésére, akvizíciójára, valamint
az elektronikus hírközlési építmények engedélyeztetési eljárásának lebonyolítására.
A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.